MÅNEDENS ARBEJDEI 2014, skrev vi månedens arbejde i Danmarks biavlerforenings medlemsblad. Her har vi samlet alle artiklerne fra hele året.

Januar 2014

Bierne i Smørhullet


Vinteren er tiden for den vigtige oxalsyredrypning, samt beskæring af
træer og buske. Årets øvrige artikler vil have fokus på dronningeavl og
sortshonning.


Februar 2014

Vinterens knude


Februar er tiden for tilbageblik, opladning og faglig fordybelse. I denne
artikel beskriver jeg desuden min driftsplan.Marts 2014

Droner, nøgler og legoklodser


Biernes formering er ganske unik, da de har formået at gennemgå evolutionen, uden at ændre sig ret meget.

I dronningeavlen er udvælgelsen og pasningen af droner langt vigtigere end de fleste umiddelbart forestiller sig.

I denne udgave af månedens arbejde vil jeg gå i dybden med biernes arveforhold.

April 2014

De første indgreb

April er måneden, hvor vi ikke bare skal tale om bier og planlægge på papiret.
Vi skal igang med det praktiske arbejde ude ved bifamilierne.
Vejret i april er den første store udfordring som bier og biavler skal igennem.
For vejret kan svinge fra sommer til vintervejr, på ganske få dage.

Maj 2014

Lyden af maj


Maj måneds righoldige udbud af blomster, insekter og fugle varsler forplantning.
Derfor skal vi også i gang med dronningavlen.


Juni 2014

Midsommerens arbejde

I juni høster vi frugten af arbejdet med at opbygge bifamilierne til store og kraftige samfund - et arbejde der begyndte med indvintringen i august måned sidste år.

Når hvidtjørnen er afblomstret er det tid til at høste den første honning. I et normalt år sker det omkring grundlovsdag, den 5. juni.


Juli 2014

Juli måned

I juli hvor dagene igen kortes, sker der en mærkbar forandring i naturen. Fuglesangen forstummer, næste års generation er sikret og kurtiseringen er ovre, i løbet af juli blomster og afblomstre de sidste store trækkilder for bierne, kløver, lind og gederams og kun lyngen er nu tilbage. Forandringerne i bistadet ses ved, at biernes byggetrang forsvinder, yngellejet samles i de nederste kasser, og biernes naturlige formering i form af sværmning er slut.

August 2014

Tanker fra et slyngerum


Tiden er kommet, hvor der kan gøres lidt status på sæsonen. De mange timer i slyngerummet er et godt sted at reflektere over op- og nedturene, mens man stadig kan huske dem. Nogle af disse tanker, vil jeg gerne dele med jer i denne udgave af ’månedens arbejde’. Sidst i artiklen kommer jeg også ind på arbejdsopgaverne i august.

Oktober 2014

Hvem er biens fjende? 

Oktober er måneden hvor vi kan nyde naturens mange farver og den friske efterårsluft. Bierne er ved at være indvintret og mangler nu blot det sidste foder, før vi kan overlade dem til Kong Vinter. Så mens bierne så småt er begyndt at gå i klynge, har biavleren i denne udgave af månedens arbejde rettet blikket mod biernes fjender. Både de naturlige og de menneskeskabte.

November 2014

På rejse i bistadet

November er måneden hvor der bliver mørkt, vådt, koldt og blæsende.

I denne tid er arbejdet ude i bigårdene slut for biavleren og bierne skal nu have ro for os mennesker. De vil  sætte sig i klynge i bistaderne i form af en kugle. Bierne skal sidde sådan i staderne i mange måneder. I denne udgave af månedens arbejde, vil jeg tage læseren med på en rejse ned i bistadet.

December 2014

Mennesker i min biavl

Värmland d. 18.11.14

Jeg sidder i et lille svensk køkken sammen med Ingvar, Jacob og Ivan. Der er en god varme fra det brændefyrede komfur. På bordet er der sild, blødkogt æg, ost og friskbrygget kaffe – masser af kaffe. Vi er på besøg hos en svensk dronningeavler, der er dybt engageret i arbejdet med den brune bi. Snakken går livligt rundt om bordet. For når fire biavlere mødes om det de brænder for, så går tiden i stå.