RACER

Vi arbejder med Carnica og Buckfast bier.

Vores målsætning i avlsarbejde er at bierne skal trives optimalt lokalt her i vores klima. Det vil sige, at vores udvælgelse i avlsarbejdet er funderet i bier tilpasset vores breddegrader. For at bier kan tilpasse sig lokale forhold, kræver det en stor bredde i arvemasse. Det sikrer vi ved at arbejde med både Carnica og kombinationsbien Buckfast.


Carnica


Carnica er en birace med næsten udelukkende positive egenskaber.
Her kan nævnes følgende: godt temperament, flittig, hårdfør, vinterfast, minimalt vinterforbrug, god modstandskraft mod yngelsygdomme, god orienteringsevne, meget hurtig forårsudvikling.
Udfordringen ved denne race er dens sværmtendens. Ved at udvælge fra lokalt tilpassede linjer bliver sværmtendensen hele tiden mindre.
Vi anvender ofte Carnica bien som drone-givende familier på mine friparringspladser. Dette sikrer vores bier en stor diversitet af gener, som er helt vitale for at holde bierne sunde.

Carnicabien kan give et meget stort udbytte under vinterrapstrækket og hermed være et godt valg hvis rapsen er hovedtrækket.
Carnicabier har også en vigtig egenskab i forhold til at afpasse sin udvikling efter trækforholdene. Eksempelvis stoppes æglægningen ved mangel på pollen og nektar. Det er en meget vigtig økologisk egenskab, så der ikke opfostres yngel i sult og armod. Denne egenskab har også betydning i forhold til varroamider - ingen biyngel sent på året - ingen nye mider.


Buckfast


Denne bi er ikke en race, men et produkt af kombination af forskellige linjer og racer. Buckfastbien er udviklet af den engelske munk Broder Adam. Hans avlsmetode var kombination af rene racer og tilbagekrydsning, hvilket gav en stor krydsningsfrodighed. 
Buckfastbien har opnået stor udbredelse i Danmark, hvilket skyldes, at der har været et systmatisk avlsarbejde på Buckfastbien siden ca 1980. Dermed har den fået en høj status i den danske biavl.

Vores Buckfast-linjer, såvel som vores Carnica-linjer udvælges efter følgende kriterier:

  • sundhed, høj udrensningsevne
  • temperament/tavlefasthed
  • udbytte
  • varroatolerence