Online foredrag i Danmarks biavlerforening

DEL 1

2.4.2020


Dronningavler Anders Peter Blæsild giver os et indblik i hans biavl og dronningavl. Anders Peter fortæller hvordan hans dronninger bliver produceret og hvad han lægger vægt på i udvælgelse. Der kommer spændende tips til hvordan man håndtere de nye dronninger der kommer med posten. Og hvad du kan forvente af disse dronninger.


Online foredrag i Danmarks biavlerforening

DEL 2

2.4.2020


Dronningavler Anders Peter Blæsild giver os et indblik i hans biavl og dronningavl. Anders Peter fortæller hvordan hans dronninger bliver produceret og hvad han lægger vægt på i udvælgelse. Der kommer spændende tips til hvordan man håndtere de nye dronninger der kommer med posten. Og hvad du kan forvente af disse dronninger.


Starter og finisher

17.10.17

En lille film om:

  • Dronningløs bifamilie der kan starte nye dronningeceller kontinuerligt i gennem maj, juni og halvdelen af juli.
  • Driften med de to tilhørende hjælpe bifamilier.
  • Gennemgang af 2-dronninge systemet og driften af bifamilier der færdiggør dronningcellerne før de kommer i rugemaskinen.

Udrensningstest 1

29.10.17


Test af bifamiliers evne til at holde sig sunde og undgå yngelsygdomme.

Denne film viser hvordan en sådan test udføres.

Denne første del viser hvordan de frosne yngeltavler isættes.

Udrensningstest 2

29.10.17


Anden del viser de forskellige bifamiliers resultat af frysetesten.

Her kommes også ind på betragtninger om hvornår og hvordan et udvalg af avlsfamiler foregår.

Aflægger

29.10.17


En lille film om det vigtige arbejde med dannelsen af nye bisamfund.

Her er det 6 rammers aflægger der bliver dannet.

Aflægger sikrer biavleren mod vintertab og giver mulighed for forstærkning af produktionsfamilierne i foråret.

Dronningeavl med dobbeltfamilie - finisher

05.04.14


Film om hvordan dannelsen af dobbeltfamilier etableres.

2 dronninger i samme bifamilie er en nødvendighed i produktionen af kvalitetsdronninger.

Et koldt forår har her spillet mig et pus, og en ny strategi er nødvendig.