PARREDE DRONNINGER

Sådan laver vi parrede dronninger

Parrede dronninger sælges fra 25. juni indtil 1 sep. Bestil i god tid, da der ofte kan være udsolgt i perioder. Vi har i 2023 mange nye og spændende linjer. Vi har lige fra den meget fredelige havebi til den mere erhvervsrettede bi.
De fri-parrede dronninger bliver parret på egen parringsstation, hvor der står bifamilier udelukkende til droneproduktion. Disse dronefamilier bliver testet for nosema og udrensningsevne. Vi anvender en meget stor bredde af linjer som dronegivere. Det giver en vital og højtydende bi. Vores fokus er en lokal tilpasset bi, der passer til det danske klima.
Vi deltager i Danmarks Biavlerforenings test af brugsdronninger.


I 2023 er det muligt at købe følgende parrede dronninger:


Friparret dronning  er parret i et firlinge stade, hvor hver afdeling består af 5 halve lavnormal rammer. Parringen foregår på udvalgte skovområder.

Dronning deluxe er parret i en 6 rammers norskmåls kasse. Hvor dronningen først sælges når den er igang med 2. yngel cyklus og har vist sin vitalitet. Parringen foregår på kløvermarker med økologisk frøavl.

Øparret dronning stammer fra vores renparrings station på Helnæs/Fyn.

Her bliver dronningerne parret med en udvalgt dronelinje. Parringskasserne er her små flamingo kasser af mærket apidea.


Anvendes parrede dronninger til aflægger eller skift i etablerede bifamilier, bør disse være dronningløse i 8 dage inde tilsætning af den nye dronning.

Efter droneslaget (normalt primo august) kan parrede dronninger skiftes direkte ved fjernelse af den gamle dronning.

Husk at følgebier altid skal blive i tilsætningsburet sammen med dronningen.

  • Vores avlsdronninger ren-parres på vores parringsstation som ligger på fyn-Helnæs.
  • Vi har 250 bifamilier med ø-parrede dronninger, heraf udvælger vi vores avlsdronninger.
  • Vores arbejde med forskellige racer sikre høj krydsningsfrodighed i parringen på mine parringsstationer og dermed en høj kvalitet på de dronninger der er til salg.


For at sikre at jomfrudronninger bliver parret optimalt, skal parringssamfundne indholde fortrinsvis unge bier. 

Vi parrer vores dronninger i følgende.

små aflæggere (firlinger) som etableres som aflæggere med klækkende yngeltavler.

Små parringskasser (apidea) som etaleres som fejesværme med unge bier fra yngeltavler.

6 rammers aflægger til parring af dronning deluxe