JOMFRUDRONNINGER

Sådan anvendes jomfrudronninger

For at tilsætte en jomfrudronning skal bifamilien/aflæggeren stå dronningløs 1 uge. Herefter gennemgåes familien for dronningeceller, som fjernes. Ved gennemgang af tavlerne bør bierne rystes af, for at være sikker på at opdage alle dronningeceller.
Herefter kan burret nu hænges mellem 2 tavler, splitten fjernes og følgebierne bliver i burret. 

Det er vigtigt at familien har foder ved dronningskifte, ved træk eller ved fodring.


Etablering af aflægger med brug af jomfrudronning i vores biavl


1. juni - 1 forsejlet yngeltavle, 1 pollen/fodertavle, bier fra 2 yngeltavler.
1. juli - 3 yngeltavler med alle stader af yngel, 1 pollen/fodertavle, bier fra 2 yngeltavler
Efter 15. juli bruger vi kun parrede dronninger.

NB! Det er vigtigt at der ikke åbnes for aflæggeren før 18. dagen!
Hvis aflæggeren bliver oxalsyre dryppet på 18 dagen, giver det en fin effekt mod varroa.

Dronninger der ikke er i æglægning på 18 dagen, klemmes ihjel da de nu er blevet for gamle til at blive befrugtet. Aflægger kan evt. tilsættes en parret dronning, vi foretrækker dog at etablere en ny.